Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase (BTK) - 641 nt intron 02 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.5602
ctgcaagggattcaggacttgttgcattaggatttggaggcttgatatttgcttacgttt c.277+60

     .     .     .     .     .     . g.5662
tcttggcacggtcacaagagtgtcacaaacacacacaggctttctcaaaagtctctcctc c.277+120

     .     .     .     .     .     . g.5722
ctcaactagtatcttctacaaacgttacttttaacgaatttcctgtttttgtatctgatt c.277+180

     .     .     .     .     .     . g.5782
gagctttcctgattgacaatatggttacaagaaggatgaagtgaaataagatctagtagg c.277+240

     .     .     .     .     .     . g.5842
tactcccttcctcttctctatccacctttcctttctctgctcttctccttcccttccttt c.277+300

     .     .  g.5863
tatctgcagttgtcactggga c.277+321

--------------------- middle of intron ---------------------
               g.5864   .     .      g.5883
               c.278-320 attagactgattaagaaaga c.278-301

.     .     .     .     .     .      g.5943
aggaggaatggagtaaagtcatcaggattaatagatcaagataaggtattggggaaatag c.278-241

.     .     .     .     .     .      g.6003
atttaaaaaagaggaggtagagataaagggagaaaggaaggaaagggatatgacaataaa c.278-181

.     .     .     .     .     .      g.6063
acaaaaggatgaaagaggtggcttaaataactcagaggaagaaaaagaatagaaagatcg c.278-121

.     .     .     .     .     .      g.6123
gcagaaaacgctagaatgagaaaaaaaagaaaaggagaggattaaaactgtaacacctac c.278-61

.     .     .     .     .     .      g.6183
ccatgtttcatactgtgctatttttacttctggagggaaagatgaaaaagccacactcac c.278-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center