Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase (BTK) - 553 nt intron 05 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.8569
ctaacaataaagtcttggtgtgattctttggggtcatgaatgtataattcttacaataga c.731+60

     .     .     .     .     .     . g.8629
caaaaatccctactggggtagaaataggaaaactagtaaaagggaaatttttagaagtac c.731+120

     .     .     .     .     .     . g.8689
taatctgtctttgcttaagtcaatctcagaaacgggattcattggttagaggaatctggg c.731+180

     .     .     .     .     .     . g.8749
aattttaggttcaaggtggccataaggcaagaagatagactaagcaacctccccaaatcc c.731+240

     .     .     .     g.8786
ctttatgattatgttagtgatggtagttaatgaactc c.731+277

--------------------- middle of intron ---------------------
       g.8787      .     .     .      g.8822
       c.732-276 agggatagtactgaaaattttcccacaattaaaaat c.732-241

.     .     .     .     .     .      g.8882
aaaagacaaaaagacccaagacaacgacaaagccctttatgaatctatgtttttgcagtc c.732-181

.     .     .     .     .     .      g.8942
ccagtcgtagccactagaggaagaaaatcagtgaataacttttgcttggatctgtcttga c.732-121

.     .     .     .     .     .      g.9002
gcgtccttgaggcagctgctgcagaacagtgtacctcaaggacactccctaaggcaaggc c.732-61

.     .     .     .     .     .      g.9062
cagcaaaggtagtttttgcaactggccagtccaccctaccccagagaaataaggagttac c.732-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center