cytochrome b-245, beta polypeptide (CYBB) - downstream reference sequence


     .     .      .     .     .     . g.34481
aactattaaaatgaatgagctttc / tttgtgtctgtgttactgatctttgtattaaagggt c.*2580

     .     .     .     .     .     .  g.34541
aaattcagctagtaacaattttctctaccccggtggggttgagacactctgtgtttctgt  c.*2640

     .     .     .     .     .     .  g.34601
atatgatatgccaaacacttcatggtttatggattgggaagtgaaagctgaagactaagt  c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.34661
tctgtgctgaatactgttgatcctcacaacactaatataagggacagggagggcaactta  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.34721
atgtcatagacagaatttcagaaacgaagaagccccagtgtgacatctttgttccacgtc  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.34781
tactgaactttcatgttctaacttcacaattgagtatcatcaattgtgggcaatatgggc  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.34841
aattgtgggcaattgtgagcaattgtgggcatatatgctcatgcttctgtgatagccctt  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.34901
gttctaaatgagtcaaccggttacgatctccactatttaggaaatgcataggggtgtggg  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.34961
catgacatgttcctgtgggagtcaacaggtgctgccatggagggaaaggacattacctaa  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.35021
aataaatggcagtaatagaaatagccaacatttggtaaacacctcctactatgccgaaca  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.35081
ttttacatacactttatttaatccctcagcaacactacaaggtagccgttttatcctaat  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.35141
tttgttgataagaaaacagtctgaacgaagatgaatgagaaggaaaagtacccataacta  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.35201
ttgggtgactatgtcaacattcaatccacatctttctggggacaaactccatgtccttta  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.35261
tactacactagcagattacactaggtataaaaaattaaggatattttctttctctctctc  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.35321
tctctctcctttttgtttgagacggagttttgctcttgttgcccaggctggagtgcaatg  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.35381
gcacgacctcagctcaccgcaacctctgccacccgggttcaagcgattatcctgcctcag  c.*3480

     .                           g.35400
cctcctgagtagttgggat                       c.*3499


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center