Fanconi anemia, complementation group F (FANCF) - downstream reference sequence


      .     .     .     .     .     . g.5338
|g / ccttggagacggcgactctctgcgtactgattggaacatccgcgaaatgatacgcctc c.*60

     .     .     .     .     .     .  g.5398
tctgcaatgctattggtcgaaatgcatgtcaatctcccagcgtctttatccgtgttcctt  c.*120

     .     .     .     .     .     .  g.5458
gactctgggcaacttaaaagccctaatacttttactttcgccacacaaagaggttcttct  c.*180

     .     .     .     .     .     .  g.5518
tagtggagggagagcagatgtagggcatcctaccgagaatttccggaaccacgtgcgaga  c.*240

     .     .     .     .     .     .  g.5578
tgatgccagtcatgaacgtctccgcgcttcctttcgctttggaaatatccttaagtagaa  c.*300

     .     .     .     .     .     .  g.5638
attttctgagctttgcctaaaactagaatctgtgttgaggtttttcaaaattaagtaacg  c.*360

     .     .     .     .     .     .  g.5698
ccagagacatactgtgacgtgaggaaacgctcttaaatgaaattttaagatctatttgag  c.*420

     .     .     .     .     .     .  g.5758
aaacatgtactaaaaatgtactgacctcctattaatgccaggcgctatgctgaattctgg  c.*480

     .     .     .     .     .     .  g.5818
gccttcacattgtccttccattattagaactgaagcccagattatttgaaacaaaaaata  c.*540

     .     .     .     .     .     .  g.5878
aacttcaataatttattaaaatttgcaaaggaacaaaattttacttcacaattgtacatt  c.*600

     .     .     .     .     .     .  g.5938
tcgttttcgtaatttttaggacaaaatagcttaattgactcttctgtcatacaaataatc  c.*660

     .     .     .     .     .     .  g.5998
agctgaaggaaatggcatttaagagcatcgaacaataataaatgtttgattaaataaaaa  c.*720

     .     .     .     .     .     .  g.6058
ccgtgacaagagagtagggaggagaaggtcctatgtcgctcactgatgcacttaacaaac  c.*780

     .     .     .     .     .     .  g.6118
atttgtcaactcctaggagttgcattctgtacaaaatgcacaacaattcttacttaagtt  c.*840

     .     .     .     .     .     .  g.6178
cataatatagtaattcatttgagctgaatttccttccagtcctaaagacacagccaaaac  c.*900

     .     .     .     .     .     .  g.6238
tattcgaaaagtgggggaaggtgttttgttttgtactttaacaaaaaggggaagagaaac  c.*960

     .                           g.6251
aaatttaaaagag                          c.*973


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center