LPS-responsive vesicle trafficking, beach and anchor containing (LRBA) - 306 nt intron 45 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.642392
ctgcaaaaaaagtagttcaaatgttaccacaaattcaagtcaaagtaagtgaattacagg c.6899+60

     .     .     .     .     .     . g.642452
ctgtccctaccaggaaaaaaactggcccacaaattatgctcaaagttaaagatgccatga c.6899+120

     .     .     .   g.642485
agctcactatcacatttgtttgatagaggaatg c.6899+153

--------------------- middle of intron ---------------------
        g.642486    .     .     .      g.642518
        c.6900-153 gaggcaaggtaaaacaacaaaatgttattttag c.6900-121

.     .     .     .     .     .      g.642578
tttaggtaattttctgtaaccaaggagacattcttgcagacagaattccttagccactta c.6900-61

.     .     .     .     .     .      g.642638
gagaacaaatgtatggcctgtaaattaagaatcaaaaacataaaatatttcatactttac c.6900-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center