partner and localizer of BRCA2 (PALB2) - 364 nt intron 07 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.27174
ctgtgaaaacaaaagtcacatcattagtctacactttatgtataatgtctgcctgcatta c.836+60

     .     .     .     .     .     . g.27234
cccactcatcaaaatgtctacttcgtattgtctttatttcctcttataacagcagcaaag c.836+120

     .     .     .     .     .     . g.27294
ctccaaatgcaaactgtttcactgataacaaagagaataggacctcccatatttaaaaga c.836+180

  g.27296
aa c.836+182

--------------------- middle of intron ---------------------
                        g.27297    g.27298
                        c.837-182 ca c.837-181

.     .     .     .     .     .      g.27358
ttttaatgaaccttaatttccccagaatgaacttaatgattacaatgaaatcatatcaaa c.837-121

.     .     .     .     .     .      g.27418
gaaacacgtcaaaccattcttaaacgtggaaggcccaatgcgcaagcaagtcatgctgtt c.837-61

.     .     .     .     .     .      g.27478
tacattcactaaggcatttcattccttcagagaaaatttcacagaggaaatggattgtac c.837-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center