phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific) (PLCG2) - 10431 nt intron 31 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.168030
gtgagtggagaaacaccagttaagggttccctgagctatgcctgctggtgagggtagaaa c.3570+60

     .     .     .     .     .     . g.168090
cggcccgtgaatacaattggcagatggacttaagcccattcagaattgtctagcccaagc c.3570+120

     .     .     .     .     .     . g.168150
atgagacatcatacaagaattcctttttgctaattccccagagtgtcctgggttttccct c.3570+180

     .     .     .     .     .     . g.168210
cccagcatcctcctttcctggagaatgctgtgtgattctgtgtaggcagtgtaggaaagg c.3570+240

     .     .     .     .     .     . g.168270
gtgccggtacttgtaagttccccatagtttcacttcagcaagagccaggccagatgatgc c.3570+300

     .     .     .     .     .     . g.168330
cttcctagatagactcatcctttctggatgctttttggtgccagtgcatctttaggaatc c.3570+360

     .     .     .     .     .     . g.168390
ctatcaaaaagtctgatagcctccaatcaagtagaatgaccataaattaatcacccccca c.3570+420

     .     .     .     .     .     . g.168450
agctgagcatttagatggaatccatttacaaataaggcgatcatgcacagctttaggtga c.3570+480

     .     .     .     .     .     . g.168510
gtacctttttcctcctttacgccagaattctttccttaggatcaatactcagatatagaa c.3570+540

     .     .     .     .     .     . g.168570
ttagtgggatcaattaatttagctgaatggtaaaactgtaaaacctgggctttagcagaa c.3570+600

     .     .     .     .     .     . g.168630
gccttaaaccagtgagcatgaagaccctttgcttagtgaagcagaccctttgcttagtga c.3570+660

     .     .     .     .     .     . g.168690
agcttatccctccccagctcactgaagatctgggatttgtgcatctattgcccggggaaa c.3570+720

     .     .     .     .     .     . g.168750
gggaaccagtgctgcttctctctatacataaaacccctccgcagacacttcacagaaaag c.3570+780

     .     .     .     .     .     . g.168810
tcaagtgataaaaatggttttagattgtggtagggcagcatttgcctaggcccgctgctc c.3570+840

     .     .     .     .     .     . g.168870
tgcaaggctgttgtaaacaaccggaaacattataaataatttaagtgattaggtatcacc c.3570+900

     .     .     .     .     .     . g.168930
agcagcagagaaaattagtatatttaaaagaaaattgtgttgatgcagatttgacttcct c.3570+960

     .     .     .     .     .     . g.168990
tgatgagggaagcttaatgccggggctgccactgtagggagccaggggcgttgtgtgggg c.3570+1020

     .     .     .     .     .     . g.169050
ttctaaatggaaagtcgacgctcacaaatctgctttctgaaagttttctttagttcagct c.3570+1080

     .     .     .     .     .     . g.169110
gctaggtcttgagatttcatttaattccacatctgtcacctggttctgtgccactcacag c.3570+1140

     .     .     .     .     .     . g.169170
gtgcagctcggcatttctgtccacactgggatgaagagtcgctcttggaagccgagctga c.3570+1200

     .     .     .     .     .     . g.169230
attgcattcggtagacctgggctttctccttaatgcccacggtcataccttttatttatc c.3570+1260

     .     .     .     .     .     . g.169290
accatatcctctggaagccagggagaaactctggtaaacagcctcaatgcagacttttct c.3570+1320

     .     .     .     .     .     . g.169350
gagcaaatgattgatccagtaagggctaagatggagtttactcataaaacctttgctgag c.3570+1380

     .     .     .     .     .     . g.169410
atagagtttacagccccagaaaactgtcaataagcactttacacaccttctgaagaagcc c.3570+1440

     .     .     .     .     .     . g.169470
atttacatgtcacaattactttatcaagtcgcagtcctttactttgctagcagtatgttt c.3570+1500

     .     .     .     .     .     . g.169530
gtttagtttataaagagtatttttagcaccattttattacctactgtattttatttaaga c.3570+1560

     .     .     .     .     .     . g.169590
tgtaagaaaggtgggggagttgaaaagagtcccccagatagcctgtatctaacgaccgtt c.3570+1620

     .     .     .     .     .     . g.169650
accatcttggtagatttccattgccttatgattttttgtatatgatatttccatagtcag c.3570+1680

     .     .     .     .     .     . g.169710
attcatacaggtgcccttttctacttcacagacgactttaaatgattttcaaagccattg c.3570+1740

     .     .     .     .     .     . g.169770
atgcctgtttcatcaggtatgggtccctaattcacttatgctcctactaacggagagtca c.3570+1800

     .     .     .     .     .     . g.169830
agtcgttggcagttctttactttataaataatataggtcttcatgtaatattttctgatt c.3570+1860

     .     .     .     .     .     . g.169890
aaaaattatttcccaaggctagatatttagcaatggaataataaatcaaagaaaaaagga c.3570+1920

     .     .     .     .     .     . g.169950
ccatgtatttttatctgcatgtcaaattgttctctgcaagtaaatagtttctcctaagtt c.3570+1980

     .     .     .     .     .     . g.170010
gtcgtattatatcccatcttgccattaactggaataggcctccactggaatgatttaaca c.3570+2040

     .     .     .     .     .     . g.170070
tggtgagatcccgaagaatgggactggggaaaataggaaagcttaaatagtcatcatctt c.3570+2100

     .     .     .     .     .     . g.170130
ccatgggcaaactggccatttctggagggcacatttgagaaaactggctgccccacgacc c.3570+2160

     .     .     .     .     .     . g.170190
tgtttagtactgatcctgggtggactgggttctgttttgtgctgggtaggagctaacctg c.3570+2220

     .     .     .     .     .     . g.170250
caaggggtggagaggcccttctttagagtggaagaaaacccaggatgttgtgcactagat c.3570+2280

     .     .     .     .     .     . g.170310
taaggcttatcctagagcagatgcttgaatccctttgtagaagattgcacactttagaat c.3570+2340

     .     .     .     .     .     . g.170370
cctggaggtccaggactgggagctgcactctggcactgagctggtcctggtttttgaggt c.3570+2400

     .     .     .     .     .     . g.170430
tgggaaagatttccttacacctggggagacctggagggacacaaaggccctccttatgcc c.3570+2460

     .     .     .     .     .     . g.170490
tcatcagctaaagttggtcagtttgcctaatgctggctccaaagagcaaaaactgctgtg c.3570+2520

     .     .     .     .     .     . g.170550
tttaacatccatgacccaagagtgtgacatgactactgaacacacaaaaccatgagcatg c.3570+2580

     .     .     .     .     .     . g.170610
cagtggaaaaagaggaagacagactaaggtacacacctggaatagatggctggcagttga c.3570+2640

     .     .     .     .     .     . g.170670
aactgagccagtggaaacctcagatgatgagaactgtaacacataactcataggatcttt c.3570+2700

     .     .     .     .     .     . g.170730
caaagacatccaaggagagcactggagaaagctttctggaattcagagaatagacctgat c.3570+2760

     .     .     .     .     .     . g.170790
ttgttgcattaaaaaattcagtatataaagagatctgcattagtgacaccaaagataatg c.3570+2820

     .     .     .     .     .     . g.170850
tgaaggaaaagtctcacaatctagggcaaccccaccatgagatggaaagaaaggaaaagg c.3570+2880

     .     .     .     .     .     . g.170910
tgggctgggaggacagatgccaaggacctaatatgaaagcatgtcccaaaggacaaagtt c.3570+2940

     .     .     .     .     .     . g.170970
aaacagacggtggagagctattaatgaaatagcgaataaaggaagtgtttctctaatctg c.3570+3000

     .     .     .     .     .     . g.171030
ctgcttctgagggcccacttggttgcaggtgagatgaatagaaaacacatccataccctc c.3570+3060

     .     .     .     .     .     . g.171090
agtaatatttcagtaaaaatgttaagttccaaggataaatttaaaaacctggacttccag c.3570+3120

     .     .     .     .     .     . g.171150
cacactagttgtgtataaaggaaactgaataagtctaatatcagacttgtcctctttggt c.3570+3180

     .     .     .     .     .     . g.171210
gctgaaaactaaaagactcccaaagtgggtagaatgtggactaggaagacggaataattc c.3570+3240

     .     .     .     .     .     . g.171270
agtgtccagcccccgacatgtcaaggaatttcaaggtatgcaatattttagatatatcat c.3570+3300

     .     .     .     .     .     . g.171330
gtatcctactcaagggaaatcttgaggcagcccctgaatcgatgattattttagtcagaa c.3570+3360

     .     .     .     .     .     . g.171390
aagaaaacttttagatagggaggtgaagagagggaaaccagtgaataattaattttgcag c.3570+3420

     .     .     .     .     .     . g.171450
tacagttacatcttacaggatgatgacagtgtgataaaaattttgtcatggtaaatatca c.3570+3480

     .     .     .     .     .     . g.171510
aataaggatttttgaattggaagaaatataccatgataaaaaatgacaatcaaaagctaa c.3570+3540

     .     .     .     .     .     . g.171570
aaaataatcaagtatcaacaaagcaaaggcatggaaaggtaaaataaaggtatgctaaag c.3570+3600

     .     .     .     .     .     . g.171630
gttatttcaactttgacgactagggaatcagtcagtaaataaactatactgcagagggag c.3570+3660

     .     .     .     .     .     . g.171690
atttaatgctacatctgatgttaaaggaaactgtgattttagttagcattgttagactga c.3570+3720

     .     .     .     .     .     . g.171750
gggtaaccactgtcagaattgaaaaacagacaagaaataaggaggaaaaaaggagatcaa c.3570+3780

     .     .     .     .     .     . g.171810
cataaacttgaccaagagagtaaaaataatgtaaagaatcagaataagttaaagcaaggt c.3570+3840

     .     .     .     .     .     . g.171870
aaaatgtgtagtaattgaagtgaaatggataagaacttacatttaatttggtgaataggc c.3570+3900

     .     .     .     .     .     . g.171930
tgaatcctcctattagaaaagaaatctacctgcagtgtttacaacaagaggcctaaaggc c.3570+3960

     .     .     .     .     .     . g.171990
aaggtaaataaaacaaataggaatggatggaagagttactgggaaaattgggaaggaaaa c.3570+4020

     .     .     .     .     .     . g.172050
gttaacatcaatctagaatttacgatcagaagtactacagtgtattaagacgaacaatat c.3570+4080

     .     .     .     .     .     . g.172110
gtgatgataaaatgcttgttttctaaagggatataaaagtcattagcaaatagcatagta c.3570+4140

     .     .     .     .     .     . g.172170
cctaagtatataagacaaaaattcctacatatacaaagacaactgtataaagaaaaaatc c.3570+4200

     .     .     .     .     .     . g.172230
tttcagaatttggaaagtcttgtatataagaaatcagcaaagacataatatcaaaataat c.3570+4260

     .     .     .     .     .     . g.172290
ttgccttaagaaatatacaactttgtgtcctacaaatggataacatacactattttcttc c.3570+4320

     .     .     .     .     .     . g.172350
tgtctcaaacttcataaatttgattgcattcgttagaaaactttaatacattttttaaaa c.3570+4380

     .     .     .     .     .     . g.172410
ataatgatttcctaagtcattggctgtaactggactagattcaaaagacacaaaaagatg c.3570+4440

     .     .     .     .     .     . g.172470
gcaaaattgctcacaatttgaagataataattttctaaatatactaaaacaagtaaatta c.3570+4500

     .     .     .     .     .     . g.172530
cttagaaagtaaaacatttatgccatagttacatttagaagaggaaagtgcttgccttaa c.3570+4560

     .     .     .     .     .     . g.172590
aacttcacaaagaatgaagacgtatgtactactaagtattcatcttcagaacttttaaaa c.3570+4620

     .     .     .     .     .     . g.172650
caccaataaaatagaacaaaggaataaaagagatagaaaccaactgaataaaacacaaat c.3570+4680

     .     .     .     .     .     . g.172710
aaaaataaaaggataaaaagaataaaacattctggtttatcaaaaaggccaaattttgtt c.3570+4740

     .     .     .     .     .     . g.172770
ttgagacagtgtttttttctgtcacccagcctggaatacagtggtgtgatcatggctcac c.3570+4800

     .     .     .     .     .     . g.172830
tgcagccttgacctcctgggctcaagtgatcttcctgagtagctgggactacaggcatat c.3570+4860

     .     .     .     .     .     . g.172890
gccaccatgcctggctaatttaaaatttgtgtgtgtgtgtggagacagggccctgctttg c.3570+4920

     .     .     .     .     .     . g.172950
ctgcctaggctgctctcagatcctcctgccttagcctccccaagtgctggaattacacgt c.3570+4980

     .     .     .     .     .     . g.173010
gtcagccactgtgtccagccctcaaaagaccagttaaactctttgcctacttaataaaag c.3570+5040

     .     .     .     .     .     . g.173070
aataaagaggaaaaacatgtaagagtaaatactggaaaggagactgaaccccaaataata c.3570+5100

     .     .     .     .     .     . g.173130
aactacagcaaatggatgattaccttaaagaatgtaaataggctaaaattgttctgaaaa c.3570+5160

     .     .     .     .     .    g.173186
gcagtagaaaagttaaaacacctattagataaaacaggtttaggatctagatggtt c.3570+5216

--------------------- middle of intron ---------------------
     .     .     .     .     .      g.173241
   ttatagcttagttttgtcttcatttaaataacgtaattccaatttcactccacca c.3571-5161

.     .     .     .     .     .      g.173301
aagtaagaagaacaatggaaatccttcttctgtcttgaagctatacaactttcatatcaa c.3571-5101

.     .     .     .     .     .      g.173361
aactggagaaagatagtactcctagctttcccctaacctcattcagccgtagaccaatgt c.3571-5041

.     .     .     .     .     .      g.173421
catgtgtgaatatagatgttaaacttcaaaaaatagcaaatatccagctgtttactagaa c.3571-4981

.     .     .     .     .     .      g.173481
gagcaatatattacaactaagcatttattctggaatgcaaggatggtttaacaccagcac c.3571-4921

.     .     .     .     .     .      g.173541
agttagcaacaaattaaatatgaaaaaagcataaactagtagatgccataaatgtaaaca c.3571-4861

.     .     .     .     .     .      g.173601
gccaaatgaaataatcagtataattttagaaaaaaggtcgagtgatctctattgtataca c.3571-4801

.     .     .     .     .     .      g.173661
aatttaaactgtacaaattctgattgtatagtttacaaaacaggaagacttcaattttaa c.3571-4741

.     .     .     .     .     .      g.173721
agagactgatgtttatttttcttgtatttattgaacgtaaccacttctgtctgttctaga c.3571-4681

.     .     .     .     .     .      g.173781
agtaacaaacagaaatgtggtgtgggaggaagggacaaatgggacatcccatttgtgata c.3571-4621

.     .     .     .     .     .      g.173841
ctgacaaaaaccataacacatttaggagtaatttaaataaaggtacagaacttatataag c.3571-4561

.     .     .     .     .     .      g.173901
aaaaaaacataaaatcttattaaaaaacaaaacaccatgtgaacaagtagaaatttatac c.3571-4501

.     .     .     .     .     .      g.173961
caacccttccaaaattaatgttggattggaattggaggtatcaatataaactcaagttac c.3571-4441

.     .     .     .     .     .      g.174021
atatatatttatatatatatattcacacgtagatgaataaatgtgtgtgtttacatgtta c.3571-4381

.     .     .     .     .     .      g.174081
ctacaaatacatacatatcctagctcactctgctgagtgcctagaacttatgacacccca c.3571-4321

.     .     .     .     .     .      g.174141
gtcattggattctcaattccagatattgctaaatatcatatgccaataaaaagaaatcag c.3571-4261

.     .     .     .     .     .      g.174201
ggctccttagacaagtggttgatttccagacatgggataaataaaatataaaaaggacct c.3571-4201

.     .     .     .     .     .      g.174261
ggagcatcttaacatttcagtaaataaagaagtgctgaaaaaatggtggaagcacatcaa c.3571-4141

.     .     .     .     .     .      g.174321
aggggcctaggaaccaaccagggagcgctcccaatggccacagctggaaccatttgcata c.3571-4081

.     .     .     .     .     .      g.174381
gcaaaataatgataatatcagattctagcacacagaatgaaatagccacatgtctgtgaa c.3571-4021

.     .     .     .     .     .      g.174441
tgaatgaatacatgacagagaagagatagctcttccttacaaatgaattctgattaataa c.3571-3961

.     .     .     .     .     .      g.174501
atgtagaaggaatgagggaactagaaaatcactattgaaacagcatagtactaactgctg c.3571-3901

.     .     .     .     .     .      g.174561
cagtaagacctactgatgaatgcaaaatgaaagttggaggagaaatatatttccattgtc c.3571-3841

.     .     .     .     .     .      g.174621
ccaaaagtgtcttccgccaagaaatttatcaattagaaagacaaaaatagcagctttaca c.3571-3781

.     .     .     .     .     .      g.174681
gcggatagaccctgcagctaccatcttaatcagatgatcaacgttaccaaccacctggaa c.3571-3721

.     .     .     .     .     .      g.174741
taaggcaggttgaaatcacgtacttcctgaggtgagacgctgagaagggtacattgcttc c.3571-3661

.     .     .     .     .     .      g.174801
tgtgacattcttgccaaaactgcatcgcctcaaacaaattataagaagacaccagacaaa c.3571-3601

.     .     .     .     .     .      g.174861
agttgctggacattcatacaaaataactgactagtattcttccaaagtgtcctgagggag c.3571-3541

.     .     .     .     .     .      g.174921
gaatgaggaaaccatacagattgtaggagactaaggcagcacaatgactaaaggttctgt c.3571-3481

.     .     .     .     .     .      g.174981
gggatcccggattggatgtgggaacaggaaaaggagactggtggaaaacccagtgaaata c.3571-3421

.     .     .     .     .     .      g.175041
tgaataagatctgtagttttagtattgcaccgatattaatttcttagttttgatacttgt c.3571-3361

.     .     .     .     .     .      g.175101
actgtggttgtgcgagatgttaacactgtggagtctaggtggttggggtatgtgagaaca c.3571-3301

.     .     .     .     .     .      g.175161
ttgtactattactgtaccttttttgtaagcttaagcttccaacataaaacaatttaaaag c.3571-3241

.     .     .     .     .     .      g.175221
gtattggtgggggaaaaactttatttttttgtgtatttttccccccaacaaacaggagaa c.3571-3181

.     .     .     .     .     .      g.175281
aaactaaaggcagagagtgccataaagattttgtctcaggccaggtaaaacttattacca c.3571-3121

.     .     .     .     .     .      g.175341
aaagcttcattttctaataaaacaaactaaatttttaagtgaaaactcagactcaaaaga c.3571-3061

.     .     .     .     .     .      g.175401
aatccaggaaataagtatcacaaaatgctttctcttgactagagtggtggttcctcaagt c.3571-3001

.     .     .     .     .     .      g.175461
caagagggctggttcatttgctgtagagttattcactaaactgtttctatcttttacgtt c.3571-2941

.     .     .     .     .     .      g.175521
cttttctgaatgtgcattatatctcatatatatacagtgtacccaggactacagtatgta c.3571-2881

.     .     .     .     .     .      g.175581
atatagctgcaaatattttggcactcaggaaaggtgataaagggttgcagttatagaagc c.3571-2821

.     .     .     .     .     .      g.175641
attcatagaaaaggtgaattttgaacttgcgcccgaataacaaatacccattatatagaa c.3571-2761

.     .     .     .     .     .      g.175701
taaaacaacagaagccattttcttctaggtgcagaaaagggaaagagagacctttcatgg c.3571-2701

.     .     .     .     .     .      g.175761
tatagtattaagacttaaatggggttttcattttgctttattttttgagacagggtctca c.3571-2641

.     .     .     .     .     .      g.175821
ttgtcttgcccaggctggagtacagtggcatgatcgtggctcactgcagccttaacctcc c.3571-2581

.     .     .     .     .     .      g.175881
tgggctcatgtgatcttaccctctcagcctcctgaatagctgggagtacagggtatgcca c.3571-2521

.     .     .     .     .     .      g.175941
ccatgcctggctaatttctttcattttttatagtaacagggtcccgctatgttgcccagg c.3571-2461

.     .     .     .     .     .      g.176001
ctggtcttgaactcctggtcaagcaatcctcccacctcagcctcccaaagtgctggggat c.3571-2401

.     .     .     .     .     .      g.176061
tacatgcctgaggcactgcgcccggcgacttgattcttttcttttctttttccttttctc c.3571-2341

.     .     .     .     .     .      g.176121
tgaactttattctgtaaaattttactttaagttccaggatacaagtgcaggacgtgtagg c.3571-2281

.     .     .     .     .     .      g.176181
tttgttacataggtatacgtgtgccatggtggtttgctgtactcgtcaacctgtcatcta c.3571-2221

.     .     .     .     .     .      g.176241
ggttttaagtcccacatgcattccccatccgccaactagccatggtgtgtgttgttgccc c.3571-2161

.     .     .     .     .     .      g.176301
tccctgtgtcctcattgttcaactcccacttatgagtgagaacatatggtatttggtttt c.3571-2101

.     .     .     .     .     .      g.176361
ccattcctgtgttagtttgctggctgaggatgatggcttccagcttcatccatgtccctg c.3571-2041

.     .     .     .     .     .      g.176421
caaaggacattacttcattcatttttgtggctgcatagtattccatggtgtatatgtacc c.3571-1981

.     .     .     .     .     .      g.176481
acattttctttatctagtctatcactgatgggcatttgggttggttccatgtctttgctg c.3571-1921

.     .     .     .     .     .      g.176541
ttgtacatggtgctgcagtaaacttacatgtgcgtgggtctttatagtagaatgatttat c.3571-1861

.     .     .     .     .     .      g.176601
attcctttgggtacatacccagtaatgggattgctgggtcaaatggtattgctggttcta c.3571-1801

.     .     .     .     .     .      g.176661
gatccttgaggaaccaccatactgtcttccacaatggttgaactaattttcattcccacc c.3571-1741

.     .     .     .     .     .      g.176721
gacagtgtaaaagtgttcctatttctccacagcctcgccagcatctattgtttcctgact c.3571-1681

.     .     .     .     .     .      g.176781
ttttaatatgctttattcttaatagggaggaaagtcattactaagtgaagtcattactga c.3571-1621

.     .     .     .     .     .      g.176841
ctcttcccaatgcctcacttgatacattcacttaatcaccaaggacagcccattttacct c.3571-1561

.     .     .     .     .     .      g.176901
ctgcttactcttcaacctttgcaaacagctggaataatcatcttctgtcccccttctcca c.3571-1501

.     .     .     .     .     .      g.176961
aagtcacagttccagctgttaccctggggactgttttgttaggtcattaaaggaggaaaa c.3571-1441

.     .     .     .     .     .      g.177021
aaccttgcagagtatggtctgagtccgtgtttttctaaaagtaaatgacaaaggatcttg c.3571-1381

.     .     .     .     .     .      g.177081
tttgtgcacctcaacagatgtttttgtagcacaggagtctttcacttgaactccatcggg c.3571-1321

.     .     .     .     .     .      g.177141
aaaggccaattgacttgaccctcctgcaaagccaagcttcacagagtagtcagggatcct c.3571-1261

.     .     .     .     .     .      g.177201
ctgaaacagatgaggcaaaacatcctcatcctccccctgcattgaaacccaaactcccta c.3571-1201

.     .     .     .     .     .      g.177261
ccctgagtggcttttgtctttttttctcccctagcgtaatggactattttggttcctgca c.3571-1141

.     .     .     .     .     .      g.177321
actgaaaagtttaggggtaggtcttgtttcagtcatggctgaatctctgtgctcactcag c.3571-1081

.     .     .     .     .     .      g.177381
tggctgttttcctctttttctggcacattccaaacttcttgactcaatagcaacgtggcc c.3571-1021

.     .     .     .     .     .      g.177441
atgacaggaccacacttactctttcagctgatcccaagaaaagaaactctaccaagagca c.3571-961

.     .     .     .     .     .      g.177501
ccaacgaaagtcccacggatgcgtctagttggccttgcttgggtcatgtgcctggaggtt c.3571-901

.     .     .     .     .     .      g.177561
gtactggtgggggaagtagaaatcattactggctacaggtgaggcacatgcccatctctg c.3571-841

.     .     .     .     .     .      g.177621
caagatgtaatttatgataccttggcttttttgggtaacagctttgagagataattcata c.3571-781

.     .     .     .     .     .      g.177681
taaccacatatcatataatcactcatttaaagtgtacaattcaatggtttatagcctatt c.3571-721

.     .     .     .     .     .      g.177741
acgtgttgtacagtcatggccacaatcaattttagaacatttccaacacccaaaaagaaa c.3571-661

.     .     .     .     .     .      g.177801
cctcacgctcattagctgctgccactcactccatcccccagaccccggtgacctttaacc c.3571-601

.     .     .     .     .     .      g.177861
tactttgtctctgtgattttgctagttctggacacttcatataaatggcatcgtgtgatt c.3571-541

.     .     .     .     .     .      g.177921
tgtgatcttttagagttgggctcattcacttagcataatgttttcaaggttcatccacct c.3571-481

.     .     .     .     .     .      g.177981
tgcagcttgttaccttgccttttaaggcccttaaaagattttaaattatctgcctcctgc c.3571-421

.     .     .     .     .     .      g.178041
ctgccttttagttctcatgtcatgctgtttttttctcctctgctgggttccactttaagc c.3571-361

.     .     .     .     .     .      g.178101
gtgcagctgcttagacacttttgcagtcaggtaaaggccagaaggtgacatgtagaccaa c.3571-301

.     .     .     .     .     .      g.178161
aggaaaaccgggttagattaagaaataggatctacaggaaatgcagtcattatttcaatg c.3571-241

.     .     .     .     .     .      g.178221
ttttgcaataaatcaacagtgtaaagaccaagcactttttaaactgcttgcttcccacac c.3571-181

.     .     .     .     .     .      g.178281
aataaataattgtgttttatctttctttggttaaaataggccctggctcttctgggctaa c.3571-121

.     .     .     .     .     .      g.178341
tccaagttgcaaaacttctgccccatgctccctttgggcatgcttgtgagatgccaggtt c.3571-61

.     .     .     .     .     .      g.178401
cacattttggtttggaaggtgtagtcaccacatggttgttctctcccctgcatcctccag c.3571-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center