ras homolog family member H (RHOH) - downstream reference sequence


     .     .      .     .     .     . g.54792
aggtagagaatcagactgctcc / aagcaatggcaacagaacttggaacagaagcaagagag c.*840

     .     .     .     .     .     .  g.54852
tgtcactttcacttctggtagggtggttcccaggcgactgcaggtcctgtgaaagacagg  c.*900

     .     .     .     .     .     .  g.54912
ggtctcaaagttctgttaatttcacaaatttgttataaatttgtctaaactgagctgttg  c.*960

     .     .     .     .     .     .  g.54972
tggcaacataatttatgaatcgtaaggtctagttaggcttattggggggatatctacata  c.*1020

     .     .     .     .     .     .  g.55032
tatatgtgtatgtaagggaaaaaaggtagaatttacagccttcaaaaaagaaaaatcaaa  c.*1080

     .     .     .     .     .     .  g.55092
ttccaagcacaggaataagaaagctatatagcaactgctcagagaacagaaagttatcag  c.*1140

     .     .     .     .     .     .  g.55152
gggaaatactgaataaatagacacacacatactcgcacacaacctgctctcacacacaca  c.*1200

     .     .     .     .     .     .  g.55212
actcaaacctcattctatcgaatagtttaaaagcaatggtgttgctcatctgttaaagtg  c.*1260

     .     .     .     .     .     .  g.55272
gagaacagaggactacataacttaaggtagaaattgcaaaggctgggttgggcagggcgt  c.*1320

     .     .     .     .     .     .  g.55332
ggtggctcactttgggaggctgagacgggtggatcacgaggccaggagttcaagaccagc  c.*1380

     .     .     .     .     .     .  g.55392
ctggccaacatggtgaaaccccgtctcttctaaatattagctaaaaattagctgggtgtg  c.*1440

     .     .     .     .     .     .  g.55452
gtggcacatgcctgtagttctagctactcaagaggctgaggcaaaagaattgctcgaacc  c.*1500

     .     .     .     .     .     .  g.55512
tgggaggcggaggttgcagtaagccaagatcgcgccactgcactccagcctgggcaacag  c.*1560

     .     .     .     .     .     .  g.55572
agggagactccatctcaaaaaaaaaaaaaagaaaagaaaaaaaagaaagaaattgcaaag  c.*1620

     .     .     .     .     .     .  g.55632
gctggcacctagatagatcaatcaattactgccctaatcaaaacttagaaacactctgaa  c.*1680

     .     .     .     .     .     .  g.55692
ccacctttatgaaggtacatcattgttatggggtaacgtgactattacacacaaaaggta  c.*1740

     .     .     .     .            g.55740
aggtggctggcataaatgactttgattagaattatgttgacatagcca        c.*1788


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center