transporter 2, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP) (TAP2) - 393 nt intron 01 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.8764
ctgaggaaatcagagaaattcccttcctcagatacaagtgacacagacaacacacaagga c.137+60

     .     .     .     .     .     . g.8824
gggacaagtgcacagcaggtacttccagtaggacctcgggaggtgggagggcccagtgcg c.137+120

     .     .     .     .     .     . g.8884
gggagggcccagtgggaggagggccatggggtggggacctgacggggctgcccacggagg c.137+180

     .     g.8901
gagcaccactgctgcat c.137+197

--------------------- middle of intron ---------------------
                 g.8902      .      g.8917
                 c.138-196 tgctctctgcaaacaa c.138-181

.     .     .     .     .     .      g.8977
agactcttgatcaagagggaggctgaagaattcagtgtgtggggaaggagacgtaggaat c.138-121

.     .     .     .     .     .      g.9037
ggaggaaagggcagaggaacagcaaacatcaagctacagggacacgaccttcaccactaa c.138-61

.     .     .     .     .     .      g.9097
gagtaagtctgattttctcttttttactgaaggagcaagcttacaatttgtagaagatac c.138-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2014 Leiden University Medical Center